Đất 5% Là Gì? Quy Định Mới Nhất Về Chuyển Đổi Và Bồi Thường

Đất 5 % là gì, pháp luật quy định về đất 5 % như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm những thông tin liên quan đến đất 5 %.

Đất 5% là gì?

Đất 5 % là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đất 5% là gì?

Phụ thuộc vào mục đích sử dụng, mà đất được chia làm ba nhóm: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng. Loại đất 5 % không được quy định cụ thể tại luật đất đai.

Theo khoản 1 Điều 132 Luật đất đai, căn cứ vào quỹ đất và nhu cầu sử dụng mà mỗi xã, phường, thị trấn lập ra một quỹ đất nông nghiệp sử dụng chung và không quá 5 % tổng diện tích đất cây trồng hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.

Khi nào người dân được sử dụng đất 5%

Vì đất 5 % có mục đích công ích của xã, phường, thị trấn nên được sử dụng như sau

Khi nào người dân được sử dụng đất 5%

 • Dùng để xây dựng các công trình công cộng như công trình văn hóa, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, khu vui chơi giải trí, hay là các công trình công cộng khác do ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
 • Dùng để bồi thường cho người dân có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng. Trong trường hợp đất của dân bị thu hồi nhằm phục vụ các mục đích công cộng thì sẽ được bồi thường đất 5 %.
 • Để xây dựng các nhà tình thương, nhà tình nghĩa dành cho gia đình khó khăn.
 • Ngoài những mục đích nêu trên thì đất 5 % còn dùng để cho các địa phương sử dụng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá. Có thời gian sử dụng đất đối với mỗi lần thuê là không quá 5 năm.
 • Hộ gia đình, cá nhân tại địa phương được thuê đất công ích để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản theo hình thức đấu giá. Thời gian sử dụng đất của mỗi lần thuê là không quá năm năm. Khi hết thời hạn sử dụng nếu có nhu cầu sử dụng tiếp thì làm đơn để thuê đất.

Đất 5% có được xây nhà không?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 132 Luật đất đai 2013 quy định

Đất 5% có được xây nhà không?

 • Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích được quy định tại khoản 2 Điều 132, ủy ban nhân dân cấp xã cho phép hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá. Thời hạn của mỗi lần thuê là không quá 5 năm. Người thuê phải có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích xây nhà thì đây là hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng đất không đúng mục đích. Vì đất nông nghiệp là dùng để sản xuất nông nghiệp chứ không phải dùng để xây dựng nhà ở.

Những vấn đề cần lưu ý về đất 5%

Những vấn đề cần lưu ý về đất 5%

 • Đất 5 % có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu chủ sở hữu đó có đầy đủ các giấy tờ liên quan để chứng minh theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013.
 • Đất 5 % là đất nông nghiệp do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, người dân chỉ được thuê để sử dụng. Không có giao dịch mua bán đối với đất 5 %.
 • Không được phép xây dựng nhà ở trên đất 5 %. Trường hợp cố tình xây dựng thì sẽ bị xử lý sai phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo nghị định số 102/2014/NĐ-CP.
 • Đất 5 % không thể chuyển nhượng.
 • Đất 5 % thì không được bồi thường về đất mà chỉ được bồi thường với chi phí đầu tư đất còn lại.

Chuyển đổi đất 5% thành đất ở

 • Căn cứ vào giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất này được thể hiện trong các dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Chuyển đổi đất 5% thành đất ở như thế nào

 • Về chuyển mục đích sử dụng đất: các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất trồng lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất là muối; chuyển từ đất trồng cây hằng năm sang đất nuôi trồng thủy sản, chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp, chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất, chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, chuyển đất xây dựng các công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất,… sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Từ những đặc điểm nói trên, đất 5 % không được phép chuyển thành đất để ở.

Đất 5% được bồi thường như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 82 Luật đất đai thì đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thuộc trường hợp không được bồi thường đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất.

Đất 5% được bồi thường như thế nào?

Chi phí đầu tư vào đất được hiểu là chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. Nhưng tại một thời điểm nào đó đất bị thu hồi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Những chi phí này như chi phí san lấp mặt bằng, chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, chi phí gia cố tăng khả năng chịu lực, chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; các chi phí khác có liên quan đến đầu tư phục vụ mục đích sử dụng đất đúng quy định của nhà nước.

Điều kiện để xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại: là có hồ sơ, chứng minh chứng từ đã đầu tư vào đất. Trường hợp không có thì căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại. Đối với chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến đất 5 %. Bạn đọc nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy để lại dưới bài viết. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian ngắn nhất.