Đất phi nông nghiệp là gì? Những kiến thức về đất phi nông nghiệp bạn đã nắm rõ bao nhiêu phần trăm? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm các thông tin liên quan đến đất phi nông nghiệp.

Đất phi nông nghiệp là gì?

Đất phi nông nghiệp là đất có mục đích sử dụng khác với đất nông nghiệp như dùng để trồng trọt, cấy hái,… đất phi nông nghiệp bao gồm nhiều loại đất khác nhau được quy định tại văn bản hợp nhất luật đất đai năm 2018.

Đất phi nông nghiệp là gì

Tuy nhiên cho dù là đất nông nghiệp hay đất phi nông nghiệp đều đảm bảo những nguyên tắc sử dụng đất sau: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Các loại đất phi nông nghiệp

Theo quy định của Luật đất đai, tại Điều 10.2:

“ Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

Các loại đất phi nông nghiệp

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;

g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;”

Việc xác định các loại đất nêu trên được căn cứ vào: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một số giấy tờ khác liên quan khi chưa được cấp giấy chứng nhận được quy định tại Điều 100 của văn bản hợp nhất luật đất đai 2018 hoặc các quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đất phi nông nghiệp có được phép xây dựng nhà ở

Như đã nói ở trên thì sử dụng đất hợp pháp khi nó được sử dụng đúng mục đích trong khi đó đất phi nông nghiệp dùng để xây dựng các khu công nghiệp, các khu chế biến, dùng cho mục đích thương mại, dịch vụ hoặc sử dụng trong hoạt động khoáng sản,… Đất phi nông nghiệp không dùng để ở cho nên muốn xây dựng nhà trên đất phi nông nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Điều này được quy định cụ thể tại điều 57 của luật đất đai.

Đất phi nông nghiệp có được xây nhà cửa

Làm sổ đỏ với đất phi nông nghiệp

Sổ đỏ theo tên khoa học pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Vậy đất phi nông nghiệp có cần làm sổ đỏ không?

Làm sổ đỏ cho đất phi nông nghiệp

  • Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp sổ đỏ.
  • Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân không có giấy tờ về chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu xác nhận được người đang sử dụng đất đó sử dụng một cách ổn định không có tranh chấp xảy ra trên mảnh đất đó thì có thể làm đơn xem xét để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy cho dù là đang sử dụng đất gì thì vẫn cần có sổ đỏ để xác nhận quyền sử dụng của mình đối với đất mà trong đó có đất phi nông nghiệp.

Thuế đất phi nông nghiệp

Căn cứ để tính thuế đất phi nông nghiệp là dựa vào giá tính thuế và thuế suất trong đó:

Giá tính thuế được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của một mét vuông đất. Diện tích đất tính thuế lại được xác định là diện tích đất thực tế đã sử dụng cách xác định diện tích đất tính thuế được xác định khác nhau trong các trường hợp dưới đây:

  • Trong trường hợp, bạn có quyền sử dụng lên nhiều thửa đất khác nhau thì diện tích đất sẽ là tổng các diện tích của các thửa đất cùng loại (đất phi nông nghiệp) .
  • Trong trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất để phục vụ cho việc xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng, kết cấu hạ tầng sử dụng chung.
  • Đối với công trình xây dựng, xây dựng dưới mặt đất thì áp dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích đất xây dựng chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Thuế đất phi nông nghiệp

Lưu ý giá của một mét vuông đất là do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và có thời hạn là 5 năm.

Thuế suất đối với đất được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại điều 7 của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

Tuy nhiên, đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh sẽ thuộc trường hợp đối tượng không chịu thuế như đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất có công trình là đình, đền, miếu, từ đường, nhà thờ họ; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến đất phi nông nghiệp, Mọi thắc mắc và câu hỏi của các bạn sẽ được giải đáp trong thời gian ngắn nhất. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đọc có những thông tin hữu ích, chính xác về loại đất phi nông nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.