Chắc hẳn đã có rất nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi bởi các thủ tục trong chuỗi quy trình xin cấp giấy phép xây dựng. Tồi tệ hơn là bạn phát hiện ra phần đất của mình nằm trong quy hoạch của nhà nước và bạn lo lắng không biết mình có được xây dựng trên phần đất ấy hay không?

Bạn được nhiều người tư vấn là hãy đi xin giấy phép xây dựng tạm thời nhưng bạn không biết nó là gì và không biết thủ tục ra sao. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu giấy phép xây dựng là gì, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cũng như các điều kiện để được cấp phép thông qua bài viết này.

Giấy phép xây dựng tạm là gì?

Giấy phép xây dựng tạm hay còn được gọi là giấy phép xây dựng có thời hạn là loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có thời hạn để xây dựng các công trình nhà ở đơn lẻ, thực hiện theo kế hoạch của ban quy hoạch và xây dựng.

Giấy phép xây dựng tạm là gì

Thông thường, giấy phép xây dựng có thời hạn hay chính là giấy phép xây dựng tạm sẽ được cấp cho những người có nhà ở nằm trong khu vực quy hoạch treo nhằm giảm bớt thiệt thòi cho họ. Tuy nhiên, khi thực hiện các kế hoạch xây dựng theo quy hoạch thì các chủ sở hữu công trình xây dựng phải tự tiến hành tháo dỡ mà không được bồi thường.

Thủ tục xin cấp phép xây dựng tạm thời

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm thời gồm có các thành phần sau:

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành
 • Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến việc chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
 • Bản vẽ thiết kế công trình chuẩn bị thi công
 • Bản cam kết của chủ đầu tư đảm bảo sự an toàn cho công trình liền kề.

Thủ tục cấp phép xây dựng tạm

Theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng 2014,  quy trình cấp giấy phép xây dựng được tiến hành như sau:

 • Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, nếu xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với công trình và nhà ở riêng lẻ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì sẽ được coi là đã đồng ý và các cơ quan này phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.
 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng các cơ quan có thẩm quyền cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định của pháp luật.

 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn

Điều 94 Luật Xây dựng 2014 quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau

 • Đất thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa tiến hành thực hiện và vẫn chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Việc xây dựng phải phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình phải tuân theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Chủ đầu tư phải cam kết tự phá dỡ công trình khi công trình đã hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn. Trường hợp không tự phá dỡ thì sẽ bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng tạm

 • Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.
 • Việc xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Việc xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, các công trình lân cận và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. Phải bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng khác có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng 2014.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật Xây dựng 2014.

Giấy phép xây dựng tạm có được đền bù hay không?

Theo như những chia sẻ bên trên, những hộ gia đình hay chủ thể được cấp giấy phép xây dựng tạm thời sẽ phải thực hiện cam kết với nhà nước. Đó là khi nhà nước hay cơ quan có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất để xây dựng các dự án, công trình đã được quy hoạch từ trước thì các chủ đầu tư, hộ gia đình phải tự tháo dỡ công trình mà không được nhận bất cứ sự đền bù nào từ phía nhà nước, kể cả chi phí phá dỡ.

Giấy phép xây dựng tạm có được đền bù không

Như vậy, có thể thấy kể cả khi đã được cấp giấy phép xây dựng tạm thời thì chắc chắn hộ gia đình, chủ đầu tư cũng sẽ không được nhận đền bù khi bị thu hồi đất.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về giấy phép xây dựng tạm thời cũng như thủ tục và điều kiện được cấp giấy phép xây dựng tạm thời. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn đã hiểu hơn về giấy phép xây dựng tạm thời cũng như các vấn đề liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.